Nasza kadra

Wykładowcy
 pnowak

Piotr Nowak jest Rektorem Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Prowadził Krakowskie Seminarium Biblijne, był dyrektorem „Chrześcijańskiej Misji Rodzina”, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez wiele lat służył jako pastor zboru w Skawinie. Duszpasterz z wieloletnim doświadczeniem, mówca konferencyjny, człowiek walczący o rozwój duchowy braci i sióstr w wierze.

 tjozefowicz

dr Tomasz Józefowicz Jest duchownym Kościoła Zielonoświątkowego, absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Gordon-Conwell Theological Seminary i doktorem nauk teologicznych. Od 2013 Dziekan Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Jest człowiekiem chętnie dzielącym się swoją wiedzą i nabytymi doświadczeniami.

 

 pwiselka

Piotr Wisełka pastor Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Poznaniu. Ukończył studia rolnicze, MA Practical Theology and Ministry TCM International, Szkołę Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego, Studia Biblijne ChIB. W jego sercu zawsze na pierwszym miejscu jest dobro i rozwój Królestwa Bożego.

 

 scieslar

Stanisław Cieślar ukończył Seminarium Teologiczne w Ustroniu. Przez wiele lat zajmował się działaniami na rzecz głoszenia Ewangelii, pełnił w związku z tą służbą liczne ważne funkcje. Obecnie pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Gorzowie Wielkopolskim, członek prezydium NRK i prezbiter okręgu Zachodnio-Wielkopolskiego.

 

 Wojciech Wysopal

Wojciech Wysopal absolwent WSTS i założyciel zboru w Krzyżu Wielkopolskim. Usługuje jako mówca konferencyjny, ewangelista, prowadzi zajęcia wśród grup młodzieżowych i pracuje z trudną młodzieżą w swoim lokalnym środowisku. Działacz społeczny na rzecz rozwoju rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 kmkantowicz

Krystyna i Mirosław Kantowicz pastorstwo Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Trzciance. Od wielu lat w służbie. Działając na rzecz rozwoju duchowego młodzieży i dzieci. Są niesamowitymi ludźmi modlitwy, którzy z przyjemnością dzielą się swoimi doświadczeniami.

 

 imatwiejczuk

Izabela Matwiejczuk nauczyciel, trener,  coach, mentor, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydz. Prawa i Adm. oraz Wyższej Szkoły Teologiczno Społecznej w Warszawie, manager bezpieczeństwa pracy, wizytator lekcji religii w KZ. Wspólnie z mężem pastorem Zboru zaangażowana w prace związane z rozwojem Zboru w Pile, w szczególności wśród dzieci i kobiet.

 pkantowicz

Paweł Kantowicz – lider młodzieżowy, lider zespołu uwielbienia oraz kaznodzieja w Kościele Zielonoświątkowym zbór w Trzciance. Absolwent Wyższej Szkoły Teologiczno Społecznej w Warszawie, Ustrońskiego Seminarium Teologicznego, Państwowej Szkoły Muzycznej w Pile oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 pkarzkowiak

Patryk Karzkowiak starszy zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Krzyżu Wielkopolskim. Kiedy obejmował urząd był najmłodszą osobą pełniącą tą funkcję w Polsce. Obecnie jest liderem uwielbienia i jednym z liderów grup młodzieżowych.  Na co dzień studiuje i pracuje z trudną młodzieżą.

 dwisniewski

Daniel Wiśniewski pracownik Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Na co dzień zajmuje się obsługą i realizacją imprez realizowanych lub współrealizowanych przez RCK w Pile. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie prowadzenia i administrowania zdarzeniami.

 

 dkaminski

Dawid Kamiński jest liderem młodzieży w Pilskim Kościele Zielonoświątkowym, służy w uwielbieniu, które jest bliskie jego sercu. Kaznodzieja, człowiek modlitwy, praktyk.

 

Monika Podolska jest absolwentką resocjalizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie uzależnień na WSTS, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży.

 

Krzysztof Kuczer Jestem diakonem Kościoła Zielonoświątkowego i kaznodzieją w Kościele Zielonoświątkowym w Chodzieży.